Tvrz Cuknštejn

03

Tvrz byla postavena v letech 1488-91 Vilémem Pouzarem z Michnic. V letech 1496-1549 držel tvrz Oldřich Pouzar. V roce 1618 odešel z tvrze její majitel Jiří Káb z Rybňan. Opuštěný hrádek byl vydrancován vojskem. Potom vlastnil tvrz generál Buquoy a jeho rodu patřila až do roku 1945.

Hrad Nové Hrady

13

Hrad Nové Hrady byl postaven na ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí a Novohradským potokem zřejmě v první polovině 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1279, kdy je hrad majetkem Vítkovce Ojíře. Roku 1359 panství kupují bratři Jan, Petr, Jošt a Oldřich z Rožmberka. Z nich zde pobýval delší dobu pouze Oldřich. Další Rožmberkové hrad většinou obývali pouze …

Více

Řeka Dračice

dA315_236

Říčka Dračice se hlubokým zářezem prodírá lesnatým porostem při státní hranici v místech, která byla od konce druhé světové války pro veřejnost uzavřena. Romantické lesnaté údolí divoké peřejnaté říčky je jednou z ukázek lidskou činností málo zasažené přírody.Přístup do jejího údolí umožňuje trasa červené značky z Českých Velenic do Chlumu u Třeboně v úseku mezi Františkovem (obec …

Více

Terezino údolí

f2250

Chráněný park Terezino údolí leží přibližně 1 km od Nových Hradů v údolí říčky Stropnice. Tento park se rozkládá na území o rozloze okolo 140 ha. Byl zřízen ve druhé polovině 18. století hrabětem Buquoyem. Původní nápad však dala hraběnka Terezie Buquoyová a odsud také pochází název parku. Koncem 18. …

Více

Pískovny

piskovna_03

Již roku 1966 začala v oblasti Suchdolska  velkotěžba písku. Po jejím utlumení se rozsáhlé pískovny samovolně zaplnily vodou a tak vznikla přirozenou cestou velká jezera, která jsou dnes proslulá koupáním a opalováním. Díky velké ploše těchto jezer a jejich pláží si každý jistě najde své místo. Suchdolské pískovny tedy skýtají …

Více

Rybníky

r315_236

Rybniční soustava i jednotlivé rybníky se v okolí Suchdola nad Luž.začaly budovat za éry Rožumberků, ale stavby pokračovaly i později. Rybníků se využívalo převážně k chovu ryb a dále sloužily místním obyvatelům k osvěžení a očistě po celodenní práci na polích a v lesích. V současné době, kdy obyvatelé Suchdolska využívají ke koupání …

Více

Řeka Lužnice

luz315_235

Lužnice je jedna z českých řek, které nepramení na území České republiky, ale překračují hranice v průběhu toku, a to Lužnice hned dvakrát. Pramení na rakouské straně Novohradských hor pod horou Eichelberg v nadmořské výšce 990 m a hned se stáčí do Čech, aby se po pár kilometrech vrátila do Rakouska, protekla městem …

Více

Červené Blato

bazina

Národní přírodní rezervace Červené Blato. „Blato“ je v jižních čechách název pro rašeliniště, tj. území většinou ve tvaru misky podmáčené vodou, kde se daří jen některým rostlinám, nejlépe mechu rašeliníku, a proto rašeliniště. Takové rašeliniště už leccos pamatuje. To, které navštívíte vzniklo v době, kdy se teprve první zemědělci učili …

Více